Välkommen att ställa ut konstverk eller foto på FGAG.s
webgallery enligt följande villkor:


1) Godkännande från bägge parter av motiv och texter.

2) FGAG erbjuder ett antal verk av varje aktuell konstnär eller fotofraf och FGAG
förbinder sig att verken håller högsta kvalitet i alla avseenden.

3) Den begränsade upplagan bestäms genom överenskommelse mellan artisten
och FGAG. För fotografiska verk rekommenderas max. 30 exemplar.
För övriga begränsade serier rekommenderas 50 - 100 exemplar

4) Motiven skall vara högupplösta från negativ eller diapositiv med minsta format
6x6 cm eller digitala filer större än 50 Mb.

5) Upplagan är producerad i en Epson Pro9500 med pigmenterade 6-färgerutskrift,
micro piezo och micro encapsulationteknik, 1440 dpi och mer än 100 - 200 år ljusbeständighet.

6) Prisättningen (kostnader och intäkter) delas upp i tre delar:
1/3 går till artisten, 1/3 går till produktionkostnaderna . 1/3 går till FGAG för
marknadsföring och kostnader för utställningsarrangemang i samarbete med andra
gallerier. Vid försäljning direkt från FGAG delas kostnader och intäkter lika mellan
artisten och FGAG.

7) Det första exemplet (alt. de fem första) av varje motiv tillfaller FGAG.
Kostnader för dessa debiteras ej .